ÅBNINGEN AF LITERATURHAUS

Den 14.-15. april 2005 åbnede Skandinaviens første litteraturhus i Møllegade på Nørrebro i København. I løbet af de to intense åbningsdage indtog flere forfattere scenen, bl.a. T.S. Høeg, Henrik Nordbrandt, Katrine Marie Guldager, Marius Nørup-Nielsen, Kirsten Thorup, Claus Beck-Nielsen og Jens Blendstrup. Musikken blev leveret af Marie Key Band m.fl.

I et videoklip lykønskede Günter Grass Paul Opstrup og København med det nye litteraturhus, og der var også ord med på vejen fra Literaturhaus Berlin og Dansk PEN. Den første kritikersalon blev skudt i gang, og der blev festet i den litterære natklub til den lyse morgen.

Før Ernst Wichner fra Literaturhaus Berlin officielt kunne erklære LiteraturHaus for åbent med saks og rødt silkebånd, tog den tidligere litteraturhuslederen Paul Opstrup ordet. Her er et uddrag af hans åbningstale:"Der sker noget med en by, som får et litteraturhus. Det litterære miljø kan opsøges, er let at finde, får et ansigt, kan udfordres og bydes op til dans. Nye læsere kan starte her, tilrejsende kan starte her, kommende forfattere, udgivere, redaktører kan starte her. Debatten, kampen for ytringsfrihed kan starte her. De fleste litterære positioner er alt for ensomme, fx rollen som forfatter, oversætter og læser. Lad os udvide med de oplevelser vi kan få i sådan et fælles rum.

Men jeg vil godt understrege fra starten, at dette hus ikke skal være litteraturens Tivoli med smarte events, hvor vi kan gå rundt og se smukke ud. Litteraturen giver os hver især en fantastisk mulighed for fordybelse og eftertanke. Det er noget vi savner lidt i et moderne liv, men det er litteraturens styrke. Jeg ser det ikke som LiteraturHaus´ rolle at distrahere det personlige forhold, vi hver især har til litteraturen, men at berige det. Vi er jo mange – også her i salen – som i årevis har tænkt, at København skulle have et litteraturhus. Nu kom mer det så, mens kirsebærtræerne springer ud her i 2005 – lidt tilfæl digt, men også fordi 20 ildsjæle har satset på det her. Og satset meget […].

Nogle vil selvfølgelig spørge: Jamen har litteraturen det ikke udmærket i forvejen? Er der ikke en hel del caféer og biblioteker, hvor læsere kan mødes. Til begge spørgsmål vil jeg svare: Jo, gudskelov og fortsæt endelig aktiviteterne! Gør mere ud af det, hvis I kan. Vi bliver helt sik kert bare en styrke for hinanden. Et litteraturhus kan i en større skala være et mødested for den danske og internationale litteratur, for mødet mellem forfattere, for mødet mel lem læsere, for mødet mellem læsere og forfattere. For litteraturens møde med musikken, dansen, filmen, videokunsten og for litteraturens ansvar for samfundet gennem en levende debat og et nærvær.

Kan du nu stole på alt det? Og hvordan skal det alt sammen foregå? Jamen, I skal ikke bare stole på mig, I skal selvfølgelig selv komme og se efter ..."