fbpx

Vi fortsætter den filosofiske undersøgelse af menneskets forhold til naturen og resten af verden. Ved femte arrangement får vi besøg af Rebecca W. Lund og Goethe under overskriften “Feministisk opgør med antropocentrisme”

Tid: 19. april kl. 19.00 – dørene åbner kl. 18.00
Oplægget varer cirka 45 minutter og efterfølges af mulighed for spørgsmål og samtale
Baren er åben til kl. 22.00
Billet: 20 – 40 kr. Kan købes her

Feministiske tænkere har arbejdet intenst for at gøre op med binær tænkning såsom krop-sind, følelser-rationalitet, subjekt-objekt. I økofeministiske cirkler har opmærksomheden særligt været rettet mod de kultur-natur, menneske-natur distinktioner som er (re)produceret i den kapitalistiske samfundsorden. I denne forelæsning vil Rebecca W. Lund undersøge forskellige feministiske bud på effekten af disse distinktioner, og hvad et opgør med disse har af betydning for vores tænkning om, og relation til, verden i bredere forstand.

Om ‘Mennesket i uføre’:

Da det moderne subjekt træder ind på scenen, bliver naturen til kulisse for den menneskelige handling. Nu er der tæppefald. Kulisserne vakler. Materialiteten dirrer.Det moderne maskespil afsløres for det der er: hovmod.Netop fordi vi befinder os i en tid, hvor subjektets almægtighed så tydeligt viser sig i al sin afmægtighed, begynder vi forelæsningsrækken midt i subjektets tilsynekomst i sin moderne form. Hvorledes træder det ind på scenen og præsenterer sig? Og hvorledes er det filosofisk og litterært omdrejningspunkt og springbræt for kritik gennem det nittende og tyvende århundrede?

Vi kan ikke andet i denne tid end at spørge til, hvorledes vi er havnet i sådan uføre med verden – og hvilket bedre sted at sætte denne retssag end lige midt i vores trang til at skabe os selv og verden? I rækken vil ikke blot det moderne subjekt være centralt, men det er centralt, at det er med. For så vidt litteratur og filosofi bestræber sig på at udsige noget, er det allerede i sin bestræbelse ude over sig selv. Det er her, vi tager fat.Måske har det noget at gøre med forskellen mellem at vedrøre noget og at røre nogen. Det er unægteligt, at tanken kommer allermest til live dér, hvor den opgiver sin egen bemægtigelse og ikke længere bare vedrører, men rører.

Tør vi nu endelig træde ind på en scene, der ikke er sat for os?

Resterende datoer:

26. april: Martin Hauberg-Lund – Noumenal horror og kosmisk pessimisme: H.P. Lovecraft som (litterær) naturfilosofi
3. maj: Niels Albertsen – Det jordligt forbundne menneske i uføre – Bruno Latours diagnose
10. maj: Jon Auring Grimm – Naturens musikalitet: Resonans og dissonans i det antropocæne
17. maj: Lars Tønder – Det antropocæne: en ny tidsalder?

Støttet af Statens Kunstfond og Beckett-Fonden