københavns

 litterære gade

ARK BOOKS, MØLLEGADES BOGHANDEL OG LITERATURHAUS

DANNER TILSAMMEN MØLLEGADE:LIT

lysenætter2.jpg

 

MØLLEGADE:LIT's formål:

>> Aktivt at fremme Møllegades ry som det litterære knudepunkt i København
>> At etablere et stærkere samarbejde i gaden, blandt andet gennem flere fælles arrangementer udover den årlige litterære gadefest Lyse nætter, som finder sted én fredag om måneden henover sommeren
>> At gøre det nemmere for besøgende og deltagende at holde oversigt over hvad der sker i gaden