Back to All Events

Madame Nielsen /// Det højeste væsen

Madame Nielsens første roman 'Den endeløse sommer' (2014) blev til i et nedlagt parisisk kloster. En klassisk skæbnefortælling om mennesker, der mødes i fortærende kærlighed i en sommer, der favner et helt liv, men også munder ud i et adkillelsesreqiuem.

I 2015 drager Madame Nielsen ud i Europa på en dannelsesrejse, der skal føre hende ad de stier, som i disse år også betrædes af mennesker, der flygter. Denne vandring afføder romanen 'Invasionen', der kredser om både det ud- og indvandrende menneske.

'Det højeste væsen' er Madame Nielsens tredje roman, hvori vi møder en nærmest Werthersk fortæller og en ung balletdanserinde, der er vokset op i Ceausescus Rumænien og som ved et tilfælde havner i favnen på København og vores fortæller. - Et kærligheds- og vanvidsridt kan nu begynde.

Program:

Oplæsning v/ Madame Nielsen

Samtale om 'Det højeste væsen' med afstikkere til 'Invasionen' (2016), 'Den endeløse sommer' (2014) og 'Europavandringer': http://www.salon55.dk/madame-nielsens-europavandringer/ 
Moderator: Louise Salling

Solokoncert v/ Madame Nielsen

Afsluttende oplæsning